دارالترجمه رسمی صفی با سابقه ای طولانی و درخشان در امر ترجمه مفتخر است که تا به امروز توانسته است از پس این مسئولیت سنگین برآید.

این دارالترجمه با کد رسمی۹۶۷ و حضور سرکار خانم دکتر الهام صفی به عنوان مترجم رسمی زبان انگلیسی، آقای محمد صفی مدیر داخلی و همچنین کادر مجربی از مترجمین، به ترجمه تمامی اسناد و مدارک به زبان انگلیسی فعالیت دارد.

تخصص ما ترجمه حرفه ای است و به این کار عشق می ورزیم، تیم ما با اشتیاق فراوان و با هدف ایجاد ارتباط و نزدیکی در میان ملل مختلف فعالیت خود را انجام میدهد.ماموریت دارالترجمه صفی کمک به حفظ ارتباطات و بهبود آن از طریق خدمات ترجمه دقیق و بومی شده است.

ارزش ها:

۱٫  
۲٫ 
۳٫ 
۴٫ 
۵٫ 

اهداف ما:

۱٫ 
۲٫ 
۳٫ 
۴٫ 
۵٫ 

سفارش خود را ثبت کنید