ترجمه رسمی ریز نمرات به انگلیسی
ژانویه 9, 2019
نمایش همه

قیمت ترجمه غیر رسمی

قیمت ترجمه غیر رسمی

قیمت ترجمه غیر رسمی

قیمت ترجمه غیر رسمی

قیمت ترجمه غیر رسمی

قیمت ترجمه غیر رسمی که توسط مترجم (اعم از رسمی یا غیررسمی) انجام گردیده و ترجمه غیر رسمی در برگه A4 سفید و بدون مهر و امضای مترجم رسمی قوه قضاییه تحویل مشتری می‌شود. ترجمه غیر رسمی ترجمه‌های دانشجویی، ترجمه غیر رسمی مکاتبات شرکت‌ها، و ترجمه غیر رسمی داستان و رمان از جمله نمونه‌های ترجمه غیررسمی هستند.

نکته ۱ ترجمه غیر رسمی : قیمت ترجمه‌های غیر رسمی یا بر مبنای صفحه‌ای (هر صفحه ۱۵۰۰۰ تومان یا قیمت ترجمه غیر رسمی بیشتر) . قیمت‌ها با توجه به نوع متن و دشواری ترجمه غیر رسمی، سابقه مترجم، میزان فوریت ترجمه غیر رسمی، و کیفیت ترجمه تعیین می‌شوند.

نکته ۲ ترجمه غیر رسمی : معمولاً دارالترجمه‌ها با توجه به نیاز مشتری ترجمه‌های غیررسمی را از نظر کیفیت و قیمت ترجمه غیر رسمی به شرح زیر تقسیم‌بندی می‌کنند.

قیمت ترجمه غیر رسمی معمولی

ترجمه‌ای است که به صورت لغت به لغت، به منظور دریافت یک پیام کلی از متن، و معمولاً بدون مراجعات مکرر مترجم به فرهنگ لغت انجام می‌شود. ترجمه‌های پایان ترم دانشجویی در زمره این نوع ترجمه‌ها هستند. این نوع ترجمه‌ها معمولاً توسط دانشجویان رشته مترجمی یا مترجمین کم سابقه انجام می‌شوند.

قیمت ترجمه غیر رسمی خوب

ترجمه‌ای است که با دقت بیشتر و فارسی روان‌تر انجام می‌شود و مترجم برای پیدا کردن معنی بهتر اصطلاحات به فرهنگ‌های تخصصی مراجعه می‌کند. این نوع ترجمه‌ها معمولاً توسط مترجمین متوسط یا مترجمین باسابقه انجام می‌شوند.

قیمت ترجمه غیر رسمی عالی

ترجمه‌ای است که مترجم دقیقاً معنی اصطلاحات را با فرهنگ‌های تخصصی کنترل می‌کند و پس از انجام ترجمه، یک بار آن را شخصاً یا توسط یک ویراستار دیگر ویرایش می‌کند. این نوع ترجمه‌ها معمولاً توسط مترجمین باسابقه انجام می‌شوند.

قیمت ترجمه شفاهی رسمی

ترجمه‌ای است که به صورت شفاهی در محضرها، دفاتر اسناد رسمی، و دادگاه‌ها توسط مترجم رسمی قوه قضاییه انجام می‌شود.

قیمت ترجمه شفاهی غیررسمی

ترجمه‌ای است که به صورت شفاهی توسط مترجم رسمی یا غیررسمی در جلسات تجاری، سمینارها، مذاکرات تلفنی، و غیره انجام می‌شود.