دارالترجمه رسمی فرشته
ژانویه 9, 2019
ترجمه رسمی انگلیسی
ترجمه رسمی انگلیسی
ژانویه 9, 2019
نمایش همه

دفتر ترجمه رسمی منطقه ۱

دفتر ترجمه رسمی منطقه یک

دفتر ترجمه رسمی منطقه ۱

در سراسر کشور ۴۹۷ مترجم رسمی در ۲۰۳ دفتر ترجمه رسمی مشغول به کار هستند. دفتر ترجمه رسمی منطقه ۱، عبارتی است که به طور رسمی جایگزین عبارت دارالترجمه رسمی شده است و اصطلاحا محلی است که زیر نظر یک یا چند مترجم رسمی در منطقه یک تهران مورد تایید قوه قضائیه، خدمات دفتر ترجمه رسمی منطقه ۱ به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

دارالترجمه‌های رسمی در منطقه های مختلف تهران وجود دارند و به ویژه در محلاتی که بیشتر ماهیت تجاری و اقتصادی دارند، این دفتر ترجمه رسمی منطقه ۱ بیشتر به چشم می‌خورند. در عین حال مراحل ترجمه رسمی در این مراکز عموما یکسان است و از این نظر تفاوتی با یکدیگر ندارند.