ترجمه رسمی مدارک تجاری و بازرگانی
ترجمه رسمی مدارک تجاری و بازرگانی
ژانویه 8, 2019
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی
ژانویه 8, 2019
نمایش همه

ترجمه غیر رسمی کتاب

ترجمه غیر رسمی کتاب

ترجمه غیر رسمی کتاب

ترجمه غیر رسمی کتب

ترجمه غیر رسمی کتاب

ترجمه غیر رسمی کتاب صفی در ترجمه غیر رسمی بصورت تخصصی و بسیار گسترده ای در شهر تهران خیابان ولیعصر فعالیت می نماید. ترجمه غیر رسمی متون تخصصی، نامه ها و ایمیل های تجاری بازرگانی، ترجمه غیر رسمی کتاب در زمینه های متنوع بصورت پروژه ای یا با عقد قرارداد، ترجمه مکاتبات شرکت ها و سازمانهایی که بصورت مداوم با شرکای خود در خارج از کشور مراودات کاری دارند، ترجمه بروشور، ترجمه غیر رسمی کتاب، برچسب محصولات جهت صادرات به سایر نقاط جهان، کاتالوگ های تبلیغاتی برای تولیدکنندگان و شرکت های خدماتی و تجاری که در سطحی بین المللی فعایت می نمایند، ترجمه فایل های صوتی، ترجمه فایل های تصویری، ترجمه فیلم و زیرنویس توسط مترجم های مجرب غیر رسمی کتاب از این جمله می باشد.