ترجمه غیر رسمی کتاب
ترجمه غیر رسمی کتاب
ژانویه 8, 2019
دارالترجمه رسمی ولیعصر
ژانویه 9, 2019
نمایش همه

ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی

ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی

ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی

ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی

ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی

ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی و متون تخصصی شامل ، کتاب، پاورپوینت، بروشور، کاتالوگ و غیره در زمینه های مختلف از انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی در کمترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت انجام می شود. متون ارسالی ابتدا توسط کارشناسان دارالترجمه رسمی ماندگار مورد بررسی قرار گرفته و برآورد هزینه و زمان تحویل ترجمه در اسرع وقت انجام می شود.

ترجمه تخصصی مقالات دانشگاهی

برخی از زمینه های تخصصی ترجمه مقالات و متون عبارتند از:

ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته مکانیک
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته کامپیوتر-IT
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته عمران
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته شیمی
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته مدیریت
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته صنایع
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته برق
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته متالورژی-مواد
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته معماری-شهرسازی
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته معدن
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته مهندسی پزشکی
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته فیزیک
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته هوافضا
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته مهندسی خودرو
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته ریاضی
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته زبان و ادبیات
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته پزشکی
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته روانشناسی
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته حسابداری
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته زیست شناسی
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته اقتصاد
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته تربیت بدنی
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته هنر
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته مهندسی دریا
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته راه آهن
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته تغذیه
ترجمه غیر رسمی مقالات دانشگاهی رشته دندانپزشکی