ترجمه رسمی انگلیسی
ترجمه رسمی انگلیسی
ژانویه 9, 2019
دارالترجمه رسمی انگلیسی
دارالترجمه رسمی انگلیسی
ژانویه 9, 2019
نمایش همه

ترجمه غیر رسمی انگلیسی

ترجمه غیر رسمی انگلیسی

ترجمه غیر رسمی انگلیسی

 

ترجمه غیر رسمی انگلیسی

ترجمه غیر رسمی انگلیسی

ترجمه غیر رسمی مکتوب

ترجمه غیر رسمی انگلیسی ترجمه‌ای است که توسط مترجم (اعم از رسمی یا غیررسمی انگلیسی) انجام گردیده و ترجمه غیر رسمی انگلیسی در برگه A4 سفید و بدون مهر و امضای مترجم رسمی قوه قضاییه تحویل مشتری می‌شود. ترجمه غیر رسمی انگلیسی ترجمه‌های دانشجویی، ترجمه غیر رسمی مکاتبات شرکت‌ها، و ترجمه غیر رسمی انگلیسی داستان و رمان از جمله نمونه‌های ترجمه غیررسمی هستند.

نکته ۱ ترجمه غیر رسمی انگلیسی : قیمت ترجمه‌های غیر رسمی انگلیسی یا بر مبنای صفحه‌ای (هر صفحه ۱۵۰۰۰ تومان یا بیشتر) . قیمت‌ها با توجه به نوع متن و دشواری ترجمه غیر رسمی، سابقه مترجم، میزان فوریت ترجمه غیر رسمی، و کیفیت ترجمه تعیین می‌شوند.

نکته ۲ ترجمه غیر رسمی انگلیسی : معمولاً دارالترجمه‌ها با توجه به نیاز مشتری ترجمه‌های غیررسمی انگلیسی را از نظر کیفیت و قیمت به شرح زیر تقسیم‌بندی می‌کنند.

ترجمه غیر رسمی انگلیسی معمولی

ترجمه‌ای است که به صورت لغت به لغت، به منظور دریافت یک پیام کلی از متن، و معمولاً بدون مراجعات مکرر مترجم به فرهنگ لغت انجام می‌شود. ترجمه‌های پایان ترم دانشجویی در زمره این نوع ترجمه‌ها هستند. این نوع ترجمه‌ها معمولاً توسط دانشجویان رشته مترجمی یا مترجمین کم سابقه انجام می‌شوند.

ترجمه غیر رسمی انگلیسی خوب

ترجمه‌ای است که با دقت بیشتر و فارسی روان‌تر انجام می‌شود و مترجم برای پیدا کردن معنی بهتر اصطلاحات به فرهنگ‌های تخصصی مراجعه می‌کند. این نوع ترجمه‌ها معمولاً توسط مترجمین متوسط یا مترجمین باسابقه انجام می‌شوند.

ترجمه غیر رسمی انگلیسی عالی

ترجمه‌ای است که مترجم دقیقاً معنی اصطلاحات را با فرهنگ‌های تخصصی کنترل می‌کند و پس از انجام ترجمه، یک بار آن را شخصاً یا توسط یک ویراستار دیگر ویرایش می‌کند. این نوع ترجمه‌ها معمولاً توسط مترجمین باسابقه انجام می‌شوند.

ترجمه شفاهی رسمی انگلیسی

ترجمه‌ای است که به صورت شفاهی در محضرها، دفاتر اسناد رسمی، و دادگاه‌ها توسط مترجم رسمی قوه قضاییه انجام می‌شود.

ترجمه شفاهی غیررسمی انگلیسی

ترجمه‌ای است که به صورت شفاهی توسط مترجم رسمی یا غیررسمی در جلسات تجاری، سمینارها، مذاکرات تلفنی، و غیره انجام می‌شود.