ترجمه رسمی مدارک تحصیلی
ژانویه 8, 2019
ترجمه رسمی سند مالکیت
ژانویه 8, 2019
نمایش همه

ترجمه رسمی سند ازدواج

ترجمه رسمی سند ازدواج

ترجمه رسمی سند ازدواج

ترجمه رسمی سند ازدواج

هر زمان اقدام یا فرایندی شکل گیرد که طی آن نام هر دو طرف بعنوان زوج درگیر آن باشد، ارائه ی سند ازدواج بعنوان یک حکم مشترک و اهراز هویت زوجین، لازم می باشد. این الزام بر اساس قوانین جاری کشور محل سکونت زوجین بوده است و در هر موردی که اعلام و یا حضور زوجین واجب باشد، ترجمه رسمی سند ازدواج الزام دارد. برای اقدام فعالیت هایی که در خارج از کشور صورت می گیرد مانند موارد شغلی و موقعیت هایی که شرایط کاری را در کشوری دیگر فراهم می آورد نیز ارائه ی ترجمه رسمی سند ازدواج الزامی می باشد.

به همین جهت موضوع ترجمه رسمی سند ازدواج به انگلیسی مطرح می شود. این امر بدان سبب صورت می گیرد که کشوری که در حال پذیرش طرفین باشد از طریق ترجمه رسمی سند ازدواج موضوع وحدت آنها و همچنین زوجیت آنها مطلع شده و این ازدواج برای آنها نیز به رسمیت شناخته شود. این رسمیت در جهت بهبود فرایند اقتصادی، اجتماعی و محیطی بسیاری از فعالیت های آن دو موثر می باشد.

ترجمه رسمی سند ازدواج با توجه به این مساله ترجمه رسمی سند ازدواج به انگلیسی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار می باشد. این گونه از ترجمه رسمی سند ازدواج نیز در شاخه ی ترجمه رسمی قرار می گیرد که ملزم به نظارت از طرف اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی و همچنین کانون مترجمان رسمی می باشد.