قیمت ترجمه رسمی
نرخنامه ترجمه رسمی
ژانویه 8, 2019
ترجمه غیر رسمی
ترجمه غیر رسمی
ژانویه 8, 2019
نمایش همه

ترجمه رسمی

ترجمه رسمی

ترجمه رسمی

ترجمه رسمی

ترجمه رسمی

صرف نظر از انواع تقسیم‌بندی‌های مختلف موجود در مورد ترجمه (از قبیل ترجمه لغت به لغت، ترجمه آزاد، و غیره)، می‌توان انواع ترجمه در دارالترجمه‌های ترجمه رسمی را به صورت زیر دسته‌‌بندی کرد. با توجه به توضیحات زیر، قبل از مراجعه به دارالترجمه‌های ترجمه رسمی در خصوص نوع ترجمه مورد نظر تصمیم بگیرید.

ترجمه رسمی مکتوب

ترجمه رسمی مکتوب ترجمه‌ای است که توسط مترجم رسمی در سربرگ‌ قوه قضاییه انجام، و توسط وی مهر و امضا می‌شود. ترجمه رسمی انواع اسناد و مدارک جهت ارائه به سفارتخانه‌ها، مراجع داخلی، یا طرف‌های تجاری خارجی معمولاً به ترجمه رسمی نیاز دارند.

نکته ۱ ترجمه رسمی : ترجمه رسمی یک سند یا مدرک مستلزم آن است که حتماً اصل سند یا مدرک را به دارالترجمه ترجمه رسمی تحویل نمایید.

نکته ۲ ترجمه رسمی : در برخی موارد لازم است مدارک علاوه بر مهر و امضای مترجم رسمی، به تأیید دادگستری یا وزارت امور خارجه نیز برسند.

ترجمه رسمی شفاهی

ترجمه‌ای است که به صورت شفاهی در محضرها، دفاتر اسناد رسمی، و دادگاه‌ها توسط مترجم رسمی قوه قضاییه انجام می‌شود.